outlet

disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
    de eigenaar: Krul Alltech kachels en haarden;
    gebruik(en): alle denkbare handelingen;
    u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
    de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met 
    deze disclaimer.

3. De content is door Krul Alltech met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Krul Alltech aanvaardt geen  
    aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites 
    waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele
   rechten

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient   
    schriftelijk aan ons te worden verzocht.